Ngoại khóa, hướng nghiệp

Ngoài giờ học chính khóa, hoạt động ngoại khóa là một phần không thể thiếu trong đời sống phong phú của sinh viên. Thông qua hoạt động ngoại khóa, sinh viên được nhà trường cung cấp các công cụ, phương thức để thể hiện bản thân, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, hiểu biết xã hội, phát triển kỹ năng, hoàn thiện bản thân.


Sinh viên có thể tham gia các câu lạc bộ học thuật, sở thích đội nhóm để trau dồi kiến thức, kỹ năng, học tập kinh nghiệm nghiên cứu khoa học. Các hoạt động văn – thể - mỹ là sân chơi lành mạnh, thu hút nhiều sinh viên tham gia, giúp sinh viên rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng tinh thần, thể hiện tình đoàn kết, yêu thương. Các hoạt động công tác xã hội giúp sinh viên thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, học tập các kỹ năng thực hành xã hội và góp sức cho sự phát triển của đất nước.Những hoạt động kết nối giữa sinh viên và doanh nghiệp cũng được nhà trường quan tâm: chương trình giao lưu, giới thiệu doanh nghiệp, tham quan thực tế, ngày hội về việc làm, thực tập giúp sinh viên hiểu biết về ngành nghề, tìm hiểu về thị trường lao động và xác định được định hướng tương lai. Qua hoạt động khảo sát sinh viên hàng năm, nhà trường tìm hiểu và nắm bắt nhu cầu sinh viên để kịp thời điều chỉnh các hoạt động ngoại khóa, hướng nghiệp cho phù hợp với của tâm lý sinh viên và yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.