Học phí, hỗ trợ tài chính

Hàng năm, Trường Đại học Kinh tế - Luật đều có chính sách học bổng dành cho sinh viên đạt kết quả học tập xuất sắc – là nguồn động viên để sinh viên phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong học tập. Nhà trường thực hiện đầy đủ các chính sách về miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội cho tất cả sinh viên thuộc đối tượng ưu đãi theo quy định hiện hành và hỗ trợ thực hiện các thủ tục để sinh viên vay vốn, trang trải chi phí học tập.


       Nhà trường cùng với doanh nghiệp gây dựng quỹ học bổng “Đồng hành vượt khó” nhằm hỗ trợ một phần chi phí cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn và luôn nỗ lực phấn đấu trong học tập. Song song đó, doanh nghiệp và các mạnh thường quân hảo tâm cũng tài trợ cho sinh viên những suất học bổng trong suốt quá trình học tập cho những sinh viên có kết quả học tập xuất sắc hay có hoàn cảnh gia đình đặc biệt.

Chính sách học bổng, hỗ trợ tài chính của Nhà trường và Doanh nghiệp là nguồn động viên thiết thực đối với sinh viên trong suốt hành trình học tập và sinh hoạt.