Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên

Ngoài nhiệm vụ chính trị hàng đầu của sinh viên là học tập thì vấn đề giáo dục đạo đức, rèn luyện nhân cách, tạo sân chơi tinh thần, hỗ trợ sinh viên, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của sinh viên luôn được Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường quan tâm và có vai trò quan trọng, không thể thiếu đối với mỗi đoàn viên - sinh viên.

Thông qua các hoạt động đồng hành của Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Trường, các bạn sinh viên sẽ có nhiều cơ hội rèn luyện bản thân, phát triển kỹ năng, xây dựng ý thức, trách nhiệm cộng đồng và đạo đức nghề nghiệp. (
Wesite Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên)Ngoài hoạt động của hệ thống Đoàn - Hội từ cấp lớp đến cấp Trường, các bạn sinh viên còn có thể tham gia các câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động trực thuộc Đoàn - Hội Trường, như:

A. Nhóm CLB học thuật:
 • CLB Nghiên cứu khoa học Kinh tế - Luật (ERC)
 • Nhóm Sàn giao dịch Chứng khoán ảo FESE
 • CLB Kinh tế học (ECS)
 • CLB Kinh doanh quốc tế (IBC)
 • CLB Kế toán - Kiểm toán (WAPA)
 • CLB Tài chính – Ngân hàng (FBG)
 • CLB Hệ thống thông tin (ITB)
 • CLB Quản trị tiềm năng (GPA)
 • CLB Tri thức Luật

B. Nhóm CLB sở thích, hoạt động xã hội:
 • Đội Văn nghệ xung kích (VNB)
 • CLB Thể dục Thể thao
 • Đội Hỗ trợ sinh viên nội trú
 • CLB Công tác xã hội 
 • Đội Giảng dạy pháp luật cộng đồng (CLE)
 • CLB Sinh viên 5 Tốt
 • CLB Kỹ năng (Skill)
 • CLB Tiếng Anh (EFFI)
 • CLB Tiếng Pháp (BLF)
 • CLB Tiếng Hoa (WAN)
 • CLB Tiếng Nhật (AKINA)
 • Đội ENS

Liên hệ:
Văn phòng Đoàn – Hội
Địa chỉ: phòng 005, toà nhà Điều hành và học tập Trường Đại học Kinh tế - Luật,  
Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức TP.HCM.
Điện thoại: (08) 372 44 555 (ext: 6391)
Email:  doanthanhnien@uel.edu.vn   ;    hoisinhvien@uel.edu.vn  

Thư quán Sinh viên:

Thư quán Sinh viên là một cơ sở do Đoàn Thanh niên Trường quản lý, điều hành, đây là mô hình do chính sinh viên tự quản lý và phục vụ, xây dựng một môi trường kinh doanh thân thiện, gần gúi, đáp ứng tốt các nhu cầu cần thiết của sinh viên. 

Thư quán Sinh viên hiện đang kinh doanh các loại sản phẩm và dịch vụ:
 • Photocopy, in ấn tài liệu phục vụ học tập, sinh hoạt; 
 • Văn phòng phẩm; 
 • Sách tham khảo, giáo trình chuyên ngành về kinh tế, tài chính, quản trị, luật; 
 • Sản phẩm lưu niệm gắn với thương hiệu của Trường;
 • Cung cấp lễ phục, đồng phục Trường;
 • Các sản phẩm khác phù hợp với nhu cầu sinh viên.

Việc tổ chức hoạt động và kinh doanh Thư quán Sinh viên cũng nhằm mục đích tạp thêm nguồn kinh phí cho các hoạt động Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường, giúp nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả của các hoạt động hỗ trợ, phục vụ các nhu cầu của sinh viên.